Parafia św. Anny w Długiej Kościelnej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24 MARCA
9:00 – + Helenę, Wacława, Ryszarda Zwierz
10:30 – + Józefa, Jadwigę, Aleksandrę Rogala
12:00 – + Mariana i Zofię Żaboklickich
18:00 – + Ryszarda Rostkowskiego w 8 rocznicę śmierci i Marka Rostkowskiego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PONIEDZIAŁEK – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE – 25 MARCA
17:00 – + Monikę Kamińską w 30 dzień po śmierci
18:00 – O Boże prowadzenie dla Kamili i Michała
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WTOREK – 26 MARCA
17:00 – + Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 – + Eugeniusza Wilgosa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ŚRODA – 27 MARCA
17:00 – + Eugeniusza Wilgosa
18:00 – + Kazimierę i Henryka Pieńkowskich, Stanisławę, Wojciecha, Kazimierza Dul
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CZWARTEK – 28 MARCA
17:00 – + Stanisławę w 4 rocznicę śmierci, Helenę, Antoniego, Czesława Szuba, Jana, Mariannę Kostka
18:00 – + Jana Prządka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PIĄTEK – 29 MARCA
17:00 – + Mirosława Białobrzeskiego
18:00 – + Tomasza i Katarzynę Kmieć
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOBOTA – 30 MARCA
17:00 – Dziękczynna w 4 rocznicę urodzin Halinki z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:00 – + Jadwigę, Szczepana, Lecha Piwek, Józefę i Stanisława Kowalskich
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31 MARCA
9:00 – + Wiesława Pazio w 11 rocznicę śmierci
10:30 – + Stanisława i Agnieszkę Wieczorek, Jadwigę i Józefa Wancerskich
12:00 – + Mariana Wójcika w 10 rocznicę śmierci, rodziców Bednarków i Wójcików
18:00 – + Janinę Bielińską w 2 rocznicę śmierci, rodziców: Zofię i Władysława, Zygmunta i Teresę Bielińskich