XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 PAŹDZIERNIKA

9:00  Dziękczynna w 35r. śl. Wojciecha i Henryki Trąbińskich z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków, dzieci i wnuków

10:30  Dziękczynna w 30r. śl. Marzeny i Marcina, w 6 r śl. Sylwii i Mateusza z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla małżonków, dzieci i wnuków

12:00  + Katarzyny Katner i Henryka Barankiewicza

18:00  + Tadeusza i Albinę Malinowskich.

PONIEDZIAŁEK – 25 PAŹDZIERNIKA

17:00  W intencji parafian

18:00 + Mariannę Sosnowską w 2 miesiące po śmierci, oraz Kingę o łaskę życia wiecznego

WTOREK – 26 PAŹDZIERNIKA

17:00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Henryki, Wojciecha, Katarzyny, Celestyna dla ich dzieci i wnuków

18:00 + Feliksa i Feliksę Chmieleckich, Zdzisława i Aldonę Malickich, Kazimierza i Weronikę Rogulskich

ŚRODA – 27 PAŹDZIERNIKA

17:00   + Tadeusza Lubelskiego w 1 rocznicę śmierci

18:00 Dziękczynna w 51 rocznicę urodzin Agaty, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

CZWARTEK – 28 PAŹDZIERNIKA – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

17:00   + Janinę w 1 rocznicę śmierci i Mariana Grzelak

18:00  + Teresę Głowacką 30 dzień po śmierci

PIĄTEK – 29 PAŹDZIERNIKA

17:00   + Mariana i Stanisławę Rosik

18:00  + Irenę Kołak 8 rocznicę śmierci

SOBOTA – 30 PAŹDZIERNIKA

17:00  + Sabinę i Teofila Dobosz

18:00  + Rodziców Czesławę i Stanisława Boruckich, Władysławę Borucką i zmarłych z rodziny

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 PAŹDZIERNIKA

9:00  Dziękczynna w 70 r. urodzin Tadeusza z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niego i rodziny

10:30  + Halinę 24 rocznicę śmierci i Stanisława w 15 rocznicę śmierci Szubów

12:00  + Tadeusza i Aleksandrę Pszczółkowskich

18:00  + Feliksa Ostrowskiego w 6 rocznicę śmierci.