Czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota: 16:00 – 17:00
środa: 16:00 – 16:40
(oprócz pierwszych piątków miesiąca)

dokumenty i dane potrzebne do sakramentu chrztu świętego

  • metryka urodzenia dziecka
  • dane rodziców (data i miejsce ślubu, imiona, nazwisko panieńskie matki dziecka)
  • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)
  • dokument z kancelarii parafii rodziców chrzestnych stwierdzający, że są praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do tej godności 

dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

  • świadectwo chrztu (nie starsza niż 3 miesiące licząc od planowanej daty zawarcia małżeństwa)
  • dane świadków małżeństwa (imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).

Narzeczeni po uprzednim umówieniu daty ślubu, najpóźniej półtora miesiąca przed zawarciem małżeństwa, przychodzą z dokumentami z Urzędu Gminy do kancelarii parafialnej, by spisać protokół przedmałżeński. 
Należy zadbać również na ok. pół roku przed ślubem o wzięcie udziału w naukach przedślubnych dla narzeczonych w dowolnym miejscu, gdzie są prowadzone.