Zapraszamy w każdy piątek od godziny 21:00 do 22:00
na Adorację Pana Jezusa w ciszy.
W tym czasie w kaplicy będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

Będzie też możliwość spokojnego skorzystania
z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Zachęcamy do umiłowania Jezusa Eucharystycznego.