Powitanie Cudownego Wizerunku Matki Bożej Łaskawej (10-09-2022)