– W I połowie XV wieku Mikosius bliżej nieznany darowuje wieś Długa Kościelna Kapitule Warszawskiej. Ta buduje kaplicę, a w roku 1445 kościół parafialny.
– W 1445 r. powstaje parafia wydzielona z parafii Zerzno.
– W 1453 r. kościół jest konsekrowany.
– W 1603 r. bp Goślicki z Poznania wizytuje parafię – należała ona do Archidiecezji Poznańskiej, dekanatu Liwskiego. Kościół był modrzewiowy z trzema ołtarzami. Księgi metrykalne zaczynają się od 1592 r.
– W 1630 r. bp poznański Maciej Łubieński odnawia erekcję parafii pw. NMP – św. Anny.
– W 1861 r. ks. Proboszcz Franciszek Balcerkiewicz odnawia kościół.
– W 1877 r. kościołowi grozi ruina. Aleksander i Paulina Kowalewscy – dziedzice z Cisia – własnym sumptem odbudowują kościół.
– W XVIII w. powstaje dzwonnica, w której w roku 1946 zawieszono dzwon imieniem August jako wotum parafii, konsekrowany w roku 1949 przez bpa Wacława Majewskiego.
– W 1853 r. pobudowano plebanię.
– W wieku XIX założono cmentarz grzebalny.
– W 1880 r. murarz Józef Stokłos stawia wokół kościoła parkan z kamieni.
– Po 86 latach staraniem ks. Proboszcza Józefa Urcusa i parafian zostaje wyremontowany kościół i przebudowany parkan.
– W r. 1980 na terenie parafii w miejscowości Halinów powstał nowy ośrodek duszpasterski, a w 1987 erygowano nową parafię.
– 24 września 1995 parafia obchodziła uroczyście 550 lat istnienia. Dokonano poświęcenia groty Matki Bożej Niepokalanej.
– 9 września 2000 r. zabytkowy drewniany kościół spłonął podpalony przez nieznanego sprawcę.
– 8 czerwca 2001 r. – Ks. bp Kazimierz Romaniuk dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy murowany kościół.
– 23 listopada 2004 r. – Ks. Bp Stanisław Kędziora dokonał poświęcenia nowego kościoła.
– 10 września 2006 r. – nowa wybudowana przez ks. Proboszcza Jana Rucińskiego murowana świątynia została konsekrowana przez Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia.