SOBOTA  –  17 LUTEGO

17:00  Dziękczynna w 40r. ur. Marcina z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi.

18:00  + Stanisława w 25r. śm. Kazimierę i Józefa Molak, Stanisława i Sylwestra Izdebskich.

  9:00  + Aleksandrę, Jana Michalskich, Janinę Kądzioła, Wacława, Radosława i Franciszkę Pietrzyk

10:30  W dniu ur. Wojtusia i Alicji z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi.

12:00  + Józefę, Stanisława Nowickich, Stanisława Żołętkiewicz.  

18:00  + Aleksandrę i Henryka Kuśmierowskich.

PONIEDZIAŁEK  –  19 LUTEGO

17:00  + Józefa Domańskiego (od kolegów i koleżanek z firmy Grycan).

18:00  + Janinę Mianowską w 30 dz. po śm.

WTOREK –  20 LUTEGO

17:00  + Jolantę Szymczak w 30 dz. po śm.

18:00  + Aleksandra Galembę.

ŚRODA  –  21 LUTEGO

17:00  + Czesławę i Stanisława Boruckich, dziadków Celińskich i Boruckich.

18:00  + Stefana w 5r. śm i Janinę Szuba.

CZWARTEK  –  22 LUTEGO

17:00  + Piotra Rudnickiego.

18:00  + Aldonę i Zdzisława Malickich, Feliksa i Feliksę Chmieleckich, Kazimierza i Weronikę Rogulskich.

PIĄTEK  –  23 LUTEGO

17:00  + Zbigniewa Smoczyńskiego (od rodz. Łaczmańskich i Nagórka).

18:00  + Józefa Molaka.

SOBOTA  –  24 LUTEGO

17:00  Macieja Dziedzica.

18:00  Dziękczynna w 15r. ur. Zuzanny z prośbą o bł. Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi.

  9:00  + zm. z rodziny Ploch, Blok, Lipskich i Witkowskich.

10:30  + Zofię i Władysława Michalskich.

12:00  + Annę Smoczyńską w 3r. śm.  

18:00  + Teresę Kozłowską.