9:00  + Zbigniewa Kwiatkowskiego.

10:30  + Janinę i Wacława Uszyńskich, zm. z rodz. Uszyńskich, Laszuków i Dubielów.

12:00  Dziękczynna w intencji ks. Jana z racji imienin.

18:00  + Jana, Mariannę Konowrockich, ks. Henryka, zm. z rodziny Konowrockich i Boguszewskich.

17:00  + Dariusza i Aleksandrę Jankowskich.

18:00  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi z okazji ur. Beaty.

WTOREK  –  25 CZERWCA

17:00  + Zdzisława, Stanisławę Denis, Janinę Kempka.

18:00  Dziękczynna w 20r. ślubu z prośbą o bł. Boże dla małżonków i córek.

 ŚRODA  –  26 CZERWCA

17:00  + Jana, Rozalię, Stanisława, Genowefę Bielińskich.

18:00  + Stanisława i Helenę Mastelarz, Mariannę i Hipolita Solnica.

CZWARTEK  –  27 CZERWCA

17:00  + Henryka Wieczorka.

18:00  Dziękczynna z okazji urodzin Jakuba z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej.

PIĄTEK  –  28 CZERWCA

17:00  + Janinę w 1r. śm. i Stefana Szuba.

18:00  W 18r, ur. Kacpra z prośbą o opiekę Pana Jezusa i Maryi.

17:00  + Pawła Lesińskiego.

18:00  + Pawła Dylewskiego w 10r. śm.

  9:00  + Rodzinę Grzelaków: Agnieszkę, Katarzynę, Walentego, Stanisława, Jankę, Janusza i Andrzeja. Rodzinę Matuszewskich: Felicję, Bolesława, Marka i Januszka.

10:30  + Wandę i Jana Obłoza zm. z rodz. Obłozów i Urbańskich.

12:00  + Mirosława (m) Woźnica, Zofię i Aleksandra Łysik, Zygmunta Ludwiniaka.

18:00  + Jana Pazio w 2r. śm.