IV NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU  –  19 MARCA

  9:00  + Józefa, Leszka, Marię i Michała Turkowyd, oraz Anetę Łukasiak.

10:30  + Danutę, Waleriana, Aleksandra, Andrzeja Szcześniewskich i Leszka Zyśk.

10:30  + Ks. Jana Gołębiowskiego w 2 r. śm.

12:00  + Janinę, Wacława Uszyńskich, zm. z rodz. Uszyńskich, Laszuków i Dubielów.

18:00  + Józefę Grubek (gr.)

 PONIEDZIAŁEK  –  20 MARCA – uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

  9:00  W int. parafian.

17:00  + Józefę Grubek (gr.)

17:00  + Annę Opanowicz w 30 dz. po śm.

18:30  + Mariusza Lenarda.

18:30  + Józefa Molaka w 30 dz. po śm.

WTOREK –  21 MARCA

  9:00  W int. parafian.

17:00  + Józefę Grubek (gr.)

18:30  Dziękczynna w 12 r. ur. Wojtka z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej.

 ŚRODA  –  22 MARCA

  9:00  W int. parafian.

17:00  + Józefę Grubek (gr.)

18:30  + Mariannę w 18 r. śm. i Tadeusza w 19 r. śm. Rosik, Danutę i Eugeniusza Szuba, oraz Andrzeja Rosika.

CZWARTEK –  23 MARCA

17:00  + Józefę Grubek (gr.)

17:00  + Janinę Czwarnug w 30 dz. po śm.

18:00  + Mariannę w 4 r. śm. i Franciszka Kot.

PIĄTEK –  24 MARCA

17:00  + Józefę Grubek (gr.).

17:00  + Janinę Mieszkowską w 30 dz. po śm.

18:00  + Kazimierza w 5 r. śm. i Scholastykę w 4 r. śm. Świadek.

SOBOTA –  25 MARCA – uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

17:00  + Józefę Grubek (gr.)

18:00  + Halinę Ostrowską w 5 r. śm. Józefę Silicką w 11 r. śm.

V NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU  –  26 MARCA

  9:00  + Wacława, Annę, Ryszarda, Jana Gawrońskich.

10:30  + Mariannę Skoczeń, Hieronima Jóźwiak, rodziców Topczewskich i dziadków Jóźwiaków i Orychów.

12:00  + Mariana Żaboklickiego w 22 r. śm. rodziców Wiktorię i Jana Żaboklickich.

18:00  + Józefę Grubek (gr.)