Intencja różańcowa na marzec

Wielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego,
umiłowani Siostry i Bracia,

bieżąca sytuacja i atmosfera debaty o wielu istotnych kwestiach dotyczących naszej Ojczyzny budzi wiele niepokoju. W wielu środowiskach zaobserwować można brak wyraźnego porozumienia i konstruktywnego dialogu. W Psalmie 34 czytamy: Szukaj pokoju i dąż do niego. W związku z tym, każdy z nas, niezależnie od stanu czy powołania wezwany jest do szukania dróg pojednania, które nie mogą jednocześnie być zgodą na zło czy kompromis uderzający w godność każdego człowieka.

Mając na uwadze troskę o każdego człowieka, a także o dobro Kościoła i naszej Ojczyzny proszę, aby na terenie całej naszej Diecezji różańcowa intencja parafialna, zarówno dla Kół Żywego Różańca, jak i do modlitwy indywidualnej była następująca:

„Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Maryja, Królowa Pokoju wprowadziła do naszych rodzin i środowisk pojednanie i wzajemne poszanowanie. Niech ma w swojej opiece Polki i Polaków, aby umieli w zgodzie budować przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny.”

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski