3. Kościół jest wspólnotą.


„Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca
i prowadzi Lud Boży i przyozdabia cnotami, ale udzielając każdemu tak, jak
chce, swoich darów, rozdziela między wiernymi w każdym stanie także
specjalne łaski, przez które czyni ich zdolnymi i gotowymi do podejmowania
rozmaitych dzieł lub funkcji, mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła”.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 12.


Pewnie wielu z nas układało kiedyś puzzle. A zatem wiemy, że tajemnicą sztuki
tworzenia obrazów z drobnych kawałków jest to, że każda cząstka okazuje się ważna.
Obraz ułożony bez chociażby jednej, nawet najmniejszej części, będzie niepełny. Nie
da się też zastąpić jednego puzzla – innym, pochodzącym z innej układanki.
Podobnie jest ze wspólnotą Kościoła. Każdy z nas jest małą cząstką tego wielkiego
obrazu, jakim jest Kościół, każdy z nas jest inny, niepowtarzalny. Posiadamy cechy,
zdolności, łaski – ich zestawienie jest charakterystyczne tylko dla nas. Jesteśmy tą
cząstką Kościoła, której nie da się zastąpić inną; cząstką, bez której obraz całości
będzie niepełny.
Każdy z nas został powołany do wypełnienia konkretnej misji w Kościele – bycia żoną,
mężem, rodzicem, kapłanem, siostrą zakonną, a może osobą żyjącą samotnie.
Niezależnie od powołania, jakie mamy, Duch Święty obdarza nas szczególnymi
łaskami, charakterystycznymi tylko dla nas, abyśmy wnosili swój wkład w rozwój
Kościoła, abyśmy przyczyniali się do jego odnowy, rozbudowy, przemiany.
Każdy z nas ma niepowtarzalną historię życia, która nas kształtuje i ubogaca. Mamy
indywidualny, „skrojony na miarę” zestaw doświadczeń, zdolności, umiejętności,
wykształcenia, wrażliwości. To wszystko sprawia, że nie ma drugiej takiej osoby, jak
ja. Warto tę swoją niepowtarzalność odkrywać każdego dnia, dziękować za nią Panu
Bogu i służyć tymi darami innym członkom Kościoła.

ZADANIE
– W niedzielne popołudnie usiądźcie w gronie rodziny i porozmawiajcie o tym, jakie
talenty, zdolności ma każdy z Was. Czym w sposób szczególny obdarzył Was Pan
Bóg? Jak to możecie wykorzystać dla dobra innych?