5. Aby wybierać mądrze… O rozeznawaniu w Kościele.


„Rozdźwięk pomiędzy wiarą, którą wyznają, a życiem codziennym, jakie wielu
prowadzi, należy zaliczyć do poważniejszych nieprawidłowości naszych
czasów”.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, nr 43.


Wyobraźmy sobie sytuację, gdy idziemy nieznanym szlakiem. Nagle stajemy na
rozstaju dróg i nie za bardzo wiemy, którą drogą pójść dalej. W takiej sytuacji
najczęściej zerkamy na mapę, próbujemy kogoś dopytać, przedyskutować sytuację
z innymi współuczestnikami podróży albo też dojść do miejsca, w którym widać nieco
więcej.
Na „rozstaje dróg” nierzadko trafiamy, wędrując jako wspólnota Kościoła, rodzina,
czy też w osobistym życiu. Także w takich wypadkach warto przystanąć, rozważyć
wszystkie możliwości, aby podjąć właściwą decyzję. W życiu duchowym mówimy we
wskazanych przypadkach o „rozeznawaniu duchowym”, czyli o poszukiwaniu woli
Pana Boga w danej sytuacji, w naszym życiu indywidualnym, wspólnotowym czy
rodzinnym. Czym zatem jest wspomniane rozeznawanie?
„Rozeznawanie duchowe nie może (…) być jakąś spontaniczną, odruchową
i nieustannie improwizowaną oceną ludzkich sytuacji. Rozeznawanie winno być
dobrze przygotowywane, zarówno wtedy, gdy chodzi o ważne i wielkie wybory
życiowe, jak również wówczas, kiedy chodzi o codzienne, zdawać by się mogło małe
decyzje, ale nie mniej ważne dla życia duchowego” (https://czechowice.jezuici.pl
/?p=1123, [dostęp: 5.07.2023 r.]).
Rozeznawanie nie jest spontaniczną decyzją, jest procesem, którego trzeba się uczyć.
Pomocą w dobrym rozeznawaniu są między innymi: zbieranie informacji, szczery,
spokojny i obiektywny dialog z drugim człowiekiem, modlitwa, rozważanie Pisma
Świętego, a także konfrontowanie własnych odczuć, myśli, pragnień z wolą Pana
Boga i nauczaniem Kościoła.
Jesteśmy wspólnotą powołaną przez Boga, którą On sam prowadzi. Każdy z nas ma do
wykonania konkretne zadanie w tej wspólnocie, w sztafecie dziejów. Nie jest obojętne,
jak to zadanie wykonamy, bo też Kościół nie jest „naszą prywatną sprawą”. Kiedyś
zdamy sprawę z realizacji powierzonych nam zadań.

ZADANIE
– Otwórz Pismo Święte w dowolnym, przypadkowym miejscu, przeczytaj fragment
i zastanów się, co Pan Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, do jakich zadań Cię wzywa.
Podziel się własnym doświadczeniem z innymi członkami rodziny.