Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wpatrujmy się w Pana Jezusa z wielką czcią, gdy kapłan składa Go na korporale, w tym Żłóbku, jakim jest ołtarz. Oddawajmy Bogu cześć z prostotą, jaką mieli pastuszkowie, z tą samą wiarą jaką mieli Trzej Królowie, niosąc Mu swe dary.

1 – Złoto – to nasz umysł, nasze myśli, nasze serca, nasza wola, to mądrość prawdziwa Boża, która jest w nas czymś najcenniejszym.

2 – Kadzidło – to nasza modlitwa, która jest czystą, gorącą, jak kadzidło z żarzących się węgli wznosi się ku Bogu z serca płomiennego. Gdy serce nie jest gorące, myśli błąkają się jak dymy w pogodę niepewną, powłóczą się po ziemi. Modlitwy nie podsycane miłością nie posiadają mocy, by wznieść się do Boga.

3 – Myrra – wreszcie to nasze krzyże i umartwienia, gorycz życia, kielich, który musimy wypić do końca. Gorycz, czyli ciężar pracy, własnych namiętności, braków naszych i otoczenia – oto nasz krzyż codzienny, który u stóp Bożych składamy.

Ojciec Władysław Korniłowicz – fragment z Konferencji rekolekcyjnych.

Źródło: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża