Adopcja Dziecka Poczętego

W poniedziałek 25 marca przypada kolejny już Dzień Świętości Życia. W związku z tym
organizujemy w naszej parafii spotkanie, na którym będzie można złożyć przyrzeczenie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej –
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
Osoby chętne do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zapraszamy w poniedziałek
25 marca po mszy świętej wieczornej, czyli około godziny 18.30 na krótką liturgię, na której
będzie można złożyć przyrzeczenie i podjąć się tego wspaniałego dzieła.